Brzina kretanja u tenisu

Brzina predstavlja sposobnost čoveka da izvede zadate pokrete za najkraće moguće vreme u određenim uslovima. Postoje 3 osnovna oblika ispoljavanja brzine, a to su:
1. vreme motoričke reakcije;
2. brzina pojedinačnog pokreta i
3. i maksimalna frekvencija pokreta.
Ponegde se u isti kontekst svrstavaju brzina, agilnost i eksplozivna snaga ili skraćeno SAQ (Speed, Agility and Quickness). Po ovoj složenici je izveden i SAQ trening, koji se koristi u svrhu povećanja brzine ili snage, odnosno sposobnosti za izvršenje maksimalne sile tokom velike brzine kretanja.
Najpovoljniji period za razvoj brzinsko – eksplozivnih svojstava, je period nakon puberteta, nakon ubrzanog rasta i razvoja, pogotovo kod dečaka jer su predispozicije za ravoj ovih svojstava kvalitetno razvijeno mišićno tkivo, kvalitetno vezivno tkivo, propriocepcija i fleksibilnost. S obzirom da se tenis bazira na velikom broju različitih udaraca i kretanja koja se uglavnom izvode maksimalnom brzinom u dužem vremenskom periodu, bitna je mišićna izdržljivost kao i dobro razvijen skup svih motoričkih sposobnosti – brzine, agilnosti i eksplozivne snage.
Brzina tj. brzinsko – eksplozivna svojstva predstavljaju skup motoričkih sposobnosti vrlo bitnih za uspeh u tenisu. Njihov nivo se može poboljšati dugoročnom kvalitetnom sportskom primenom što nam govori o važnosti treninga usmerenog na razvoj brzine kod mlađih kategorija. Važno je napomenuti da je pre sprovođenja treninga brzine potrebno usvojiti pravilnu tehniku izvođenja vežbi i razviti mišićno i vezivno tkivo, a pogotovo kritične zone lokomotornog aparata što se može postići vežbama sa različitim otporima (gume, tegovi i sl.). Vežbe propriocepcije (balans daske i sl.) trebaju biti sastavni deo treninga u svrhu razvoja proprioceptivnog sistema, te na taj način raditi na prevenciji povreda.
Brzina, eksplozivnost i agilnost imaju slične karaktersitike koje dopuštaju spominjanje u istom kontekstu. Sve tri sposobnosti na sličan način nadražuju nervni sistem, koriste iste energetske resurse, imaju zajedničke faktore od kojih zavisi nivo pojedine sposobnosti, te je potrebno zadovoljiti iste preduslove za intenzivan trening pojedine motoričke sposobnosti.

Sigurno znate nekoga koga bi ovo zanimalo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *