Našem Lazaru Lukoviću prvo mesto u t.k. Loptica

Naš Lazar Luković osvojio je o.p. Beograda, turnir II kategorije za dečake do 12 godina koji je igran u t.k. Loptica od 24.-26.08.

Ovo je Lazarov prvi turnir osvojen u ovoj kategoriji a uspeh je utoliko veći jer je Lazar tek ulazna godina u ovoj kategoriji.

Bravo Laki!

Sigurno znate nekoga koga bi ovo zanimalo